My default image

Dąbrowa Górnicza

Utrudnienia na Legionów Polskich

 Powrót do głównej
 Powrót do głównej

Utrudnienia na Legionów Polskich


Od poniedziałku, 6 listopada planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych w ciągu ul. Legionów Polskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Górniczą do ronda przy pawilonie handlowym Kaufland. Prace remontowe będą polegały na wymianie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, studni, zabudowie nowych krawężników, frezowaniu nawierzchni asfaltowej oraz ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej SMA.

Utrudnienia na Legionów Polskich
W pierwszej kolejności remontowany będzie lewy pas ruchu w kierunku Będzina, zaczynając od ul. Górniczej, potem prace sukcesywnie przesuwać się będą do ronda.
 
Zakończenie robót zaplanowane jest na 30 listopada 2017r.
 
 Źródło: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

Komentarze


Pozostałe

Zobacz więcej