My default image

Dąbrowa Górnicza

Ośrodki Szkolno-Wych.

Ośrodek Szkolno-Rehabilitacyjny

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Mireckiego 28

tel. 032 262 35 38

więcej

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Jasna 29

tel. 032 261 62 19

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. Wybickiego 1

tel. 032 264 97 49

więcej


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

41-300 Dąbrowa Górnicza

ul. 3 Maja 22

tel. 032 262 38 11?

więcej