My default image

Dąbrowa Górnicza

dodaj swoją firmę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, jak również danych reprezentowanej przeze mnie firmy / instytucji, podanych w ramach procedury rejestracji w celach administracyjnych, statystycznych, handlowych, marketingowych lub w związku ze świadczeniem usług przez portal DG.pl. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz prawie do ich poprawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Wyrażam również zgodę na przesyłanie przez portal DG.pl oraz podmioty z nim współpracujące, niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.