Z wizytą w Schkeuditz- Gut Wehlitz

2013 Marzec 15, piątek, godz. 19:00
Źródło: dabrowa-gornicza.pl

 Już 19 maja uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej „Sztygarka” wyjadą do Niemiec na staże zawodowe. Tymczasem w połowie lutego nauczyciele koordynatorzy projektu „Wyrównywanie szans na europejskim rynku pracy przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej- uczestnictwo w stażach zagranicznych” prowadzonego w ramach programu Leonardo da Vinci odbyli wizytę roboczą do Schkeuditz- Gut Wehlitz.

Comments are closed.