Bład aplikacji, pracujemy nad jego usunięciem Invalid controller specified (2013) #0 /2016/dgpl/Libraries/Zend/Controller/Front.php(936): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #1 /2016/dgpl/public/index.php(51): Zend_Controller_Front->dispatch() #2 {main} POST DATA: Array ( ) GET DATA: Array ( ) URL: /2013/03/04/ix-festiwal-nauki-w-dabrowie-gorniczej-juz-w-marcu.html